Anasayfa » Makaleler
Güncel Makaleler
Yumurta Tavuklarında Mikotoksinleri Kontrol Altına Almak
Mikotoksinlerin kontrol altına alınabilmesi için, yem fabrikalarında ve çiftliklerde HACCP prensiplerinin uygulanması çok önemlidir böylece tane yemlerdeki nem ve su aktivitesi, sıcaklık ve relatif çevre ısısı gibi faktörler kontrol altında tutulabilir. Mikotoksin üremesini kontrol altına alabilmek için depo ve siloların daha iyi havalandırılmaları ve yem fabrikalarında sık sık temizlik yapıl...
Tarih : 27/06/2016
Kanatlı Ürünler Hakkında ..
Kanatlı Ürünler Hakkında .. ...
Tarih : 23/06/2016
Süt Hayvancılığında Karşılaşılan Zorluklar - Yavru Zarlarının Atılamaması
Sağlıklı bir inek doğumdan sonraki 24 saat içerisinde, yavru zarlarını vücudundan dışarı atabilmelidir. Bu durum, hayvanın bağışıklık sisteminin otomatik bir yanıtıdır. Yavru zarlarının (plasentanın) atılmasında yaşanan bir gecikme, zayıf bağışıklık sisteminin göstergesi olabilir. Plasentanın atılamaması, metritis riskini arttırırarak ineğin yeniden gebe kalma olasılığını da azaltır. Bu bakımdan, kuru dönem ve geç...
Tarih : 07/05/2014
Süt Hayvancılığında Karşılaşılan Zorluklar - Proteinin Verilmesi
İnekler için en etkili protein kaynağı mikrobiyal proteindir. Bu proteinin amino asit profili, sütün amino asit profiline çok benzemektedir. Rumen mikroorganizmaları, ineğin doğrudan vücudunda kullanabildiği mikrobiyal proteini üretmek için sürekli bir enerji, amino asit ve protein özelliğinde olmayan azot (NPN) kaynağına ihtiyaç duyar. Bununla birlikte, NPN fazlalığı kanda üre dü...
Tarih : 07/05/2014
Süt Hayvancılığında Karşılaşılan Zorluklar - Rumen Sağlığı
Rumen sağlığının korunması ve rumendeki mikroorganizmaların aktivitelerinin arttırılması hedeflenerek yapılan besleme sonucunda, yem tüketimi ve yemden yararlanma artar. Böylece daha düşük bir maliyet ile daha yüksek süt verimi elde edilebilir. Rumen sağlığının iyi olması için rumen içindeki pH önemli bir faktördür. Eğer pH düzeyi kritik sınırın altına düşerse, SARA (subakut rum...
Tarih : 07/05/2014
Süt Hayvancılığında Karşılaşılan Zorluklar - Bağırsak Bütünlüğü
Bağırsak stabilitesinin korunması, karlı süt ineği sürülerinin yetiştirilmesi bakımından çok önemlidir. Genç hayvanların bağırsak kanalında sağlıklı bir mikroflora oluşmalı ve bu sağlıklı ortam korunmalıdır. Optimum rumen fonksiyonu için, rumendeki mikroorganizmaların çoğalmasını ve aktivitesini maksimum düzeye getirecek besin maddelerini içeren bir rasyonun verilmesi gereklidir. Rasyonl...
Tarih : 07/05/2014
Süt Hayvancılığında Karşılaşılan Zorluklar - Yemden Yararlanma
Yem, süt çiftliklerindeki en büyük maliyet unsurudur. Kendi yetiştirdiğiniz ya da dışarıdan satın aldığınız yemlerin hayvan tarafından etkili bir şekilde değerlendirilmesi işletmenizin karlılığı bakımından önemlidir. Yemden yararlanmanın iyi bir düzeyde olması, sadece ekonomik açıdan değil işletmenizdeki hayvan besleme uygulamalarının da etkili olması bakımından önem taşımaktadır. Global olarak, ka...
Tarih : 24/04/2014
Süt Hayvancılığında Karşılaşılan Zorluklar - Uzun Yaşam Süresi
Doğru besleme, ineğin sağlıklı ve verimli bir yaşam sürmesi için son derece önemlidir. Bir düvenin gelecekte göstereceği verim performansının anahtarı, doğduğu andan itibaren beslenme programının yakından izlenmesidir. Pek çok rahatsızlık, doğrudan ya da dolaylı olarak, yetersiz yemleme ve beslemeden kaynaklanmaktadır....
Tarih : 24/04/2014
Süt Hayvancılığında Karşılaşılan Zorluklar - Sıcaklık Stresi
Ortamdaki nem ve sıcaklık, sürünüzün sağlığını ve performansını bozabilir. Hafif şiddette sıcaklık stresinde bile, verim üzerinde kısa süreli, önemli etkiler görülebilir. Sağlık ve üreme performansı da olumsuz yönde etkilenebilir. Yüksek verimli inekler bu durumdan daha kolay etkilenirler, çünkü; yüksek süt verimini karşılayacak miktardaki yemi sindirirken daha...
Tarih : 24/04/2014
Süt Hayvancılığında Karşılaşılan Zorluklar - Topallık
Topallık sıklıkla ineğin bulunduğu ortamın olumsuz etkisinden kaynaklanmaktadır. Topallığı kontrol altına alabilmek için önleyici adımlar izlenmeli ve inekler mümkün olduğu kadar kısa sürede tedavi edilmelidir. Topallık belirtisi gösteren hayvanlar, gerçekte, teşhisten önceki 2-3 aylık bir süreçten itibaren süt kaybı yaşamaktadır! Yataklıklardaki konfor eksikliği ve yetersiz barındırma ...
Tarih : 24/04/2014
Süt Hayvancılığında Karşılaşılan Zorluklar - Mastitis
Mastitis, bakteriyel (enfeksiyöz) veya mekanik (non-enfeksiyöz) bir etkene karşı memenin gösterdiği yangısal tepkidir. Enfeksiyöz mastitis, ineklerin birbirine temasıyla (kontagiyöz) veya çevresel koşullar sebebiyle oluşabilir. Bu hastalık, süt ineklerinde en çok rastlanan ve en yüksek maliyetli hastalıktır. Ortalama bir süt ineği sürüsünde, bu hastalığın yol açtığı yıllı...
Tarih : 24/04/2014
Süt Hayvancılığında Karşılaşılan Zorluklar - Üreme
Azalan üreme performansının, süt ineği sürülerindeki karlılığı düşüren en önemli unsurlardan bir tanesi olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Özellikle laktasyon başlangıcı döneminde, ineklere yapılan besleme uygulamalarının, üreme performansı üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır.Üreme performansıyla ilgili sorunlarla karşılaşıldığında, genelde tohumlama zamanına odaklanılmaktadır. O...
Tarih : 13/12/2014